FORMALNOŚCI

FORMALNOŚCI

  • Omawiamy wszystkie kwestie pogrzebowe również w domu rodziny (udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej)
  • Załatwiamy formalności urzędowe - ZUS, KRUS, biura cmentarne, parafialne
  • dokonujemy opłat cmentarno – kościelnych w imieniu rodziny
  • rozliczamy bezgotówkowo koszty ceremonii w ramach zasiłku pogrzebowego