Organizacja pogrzebu

ORGANIZACJA POGRZEBU

ORGANIZACJA POGRZEBU

  • kompleksowo organizujemy pogrzeby wyznaniowe oraz świeckie
  • zapewniamy profesjonalną obsługę pogrzebu z wartą honorową przy trumnie
  • zapewniamy całodobowe chłodnie do przechowywania zmarłych
  • Współpracujemy z zakładem kamieniarskim – demontaż, utylizacja lub montaż nagrobka z wykuciem liter
  • Pomagamy w ustaleniu terminu pogrzebu, mszy, różańca
  • Rezerwujemy uroczystość konsolacyjną - stypę