PRZEWÓZ NA CEREMONIE

PRZEWÓZ NA CEREMONIE

  • na życzenie rodziny zorganizujemy przewóz uczestników pogrzebu
  • zapewniamy dowóz księży na ceremonię
  • oferujemy środki transportu takie jak bus, autokar

przewóz na ceremonie