W Fordońskim zakałdzie pogrzebowym zawsze dbamy o odpowiednią dekorację kaplicy. Poniżej krótki film pokazujący dekorację sali pożegnań.